Hoppa till innehåll

Standardstadga

På den här sidan hittar du standardstadgar som kan användas för lokalföreningar som vill starta eller ändra sina stadgar. Stadgarna kan antas antingen på ett konstituerande årsmöte (se guide här: Konstituerande årsmöte) eller om din förening vill ändra era stadgar till vad som är standard i förbundet som helhet. 

Stadgarna kan sägas vara en förenings lagbok. Det är grunderna för hur ni ska fungera som förening och bestämmer vad ni ska göra, medlemmarnas rättigheter och vilka olika roller som finns i föreningen och hur de funkar. Stadgarna beskriver också hur årsmötet ska fungera. Det krävs ett årsmöte för att ändra i stadgan och det är viktigt att den motsvarar vad ni vill att föreningen ska vara.

Använd dokumentet: 

  1. Ladda ner en egen version av standardstadgan ovanför. 
  2. Kolla igenom om standardstadgan matchar det ni vill att er förening ska vara och gör de ändringar som ni vill. Om ni är osäkra kan ni kontakta info@differencemakers.se så kan vi stötta er.
  3. Ta upp frågan om att anta stadgan på ett årsmöte (antingen ert konstituerande årsmöte eller på ett vanligt årsmöte)
  4. Om årsmötet godkänner det: Grattis! Nu har ni en stadga!
  5. Spara dokumentet på er gemensamma drive. Kom ihåg att ni inte får ändra i stadgan om inte årsmötet beslutar det.
  6. Skicka en kopia till info@differencemaker.se tillsammans med årsmötesprotokollet där ni uppdaterade stadgan.