Hoppa till innehåll

Om oss

Raoul Wallenberg Differencemakers är en ideell förening öppen för alla under 35 år som vill verka i Raoul Wallenbergs anda. Dessutom fungerar den som en alumniförening för dem som gått Raoul Wallenberg Academys ledarskapsutbildning.

Raoul Wallenberg Differencemakers drivs av värderingar om att varje människa kan göra skillnad samt om medmänsklighet, civilkurage och samhällsengagemang.

Vi vill att fler unga ska få modet att följa sin inre kompass, och vi vill få fler att växa och agera. Föreningen har regelbundet aktiviteter i form av exempelvis frukostföreläsningar, så kallade Breakfast Clubs, månadscoachningstillfällen i självledarskap, alumniträffar och välgörenhetsprojekt.

Vill du vara med? Ansök om medlemskap här (kostnadsfritt och utan bindningstid) -Vi hör av oss till dig inom kort!

RAOUL WALLENBERG DIFFERENCEMAKERS HISTORIA

Fröet till det som så småningom skulle bli Raoul Wallenberg Differencemakers lades 2009 då det som då hette Young Investors startade. Inspirationen kom från Hungerprojektet som arbetar med att avskaffa världshunger genom att ge människor förutsättningar att själva förändra världen. En handfull blivande sociala entreprenörer, bl.a. Louise Hamilton, Johannes Källgren och Carl Waldenor hade alla varit på så kallade investerar-resor med Hungerprojekt för att besöka deras projekt runt om i världen. En tanke började då växa fram. Vi som är unga har inte alltid de ekonomiska resurserna för att bidra, men vi kan investera vår tid och vårt engagemang för att göra skillnad!

YOUNG ART, BREAKFAST CLUBS, GODA GRANAR M.M.

Med den utgångspunkten genomfördes under de första åren ett antal olika sociala entreprenörskapsprojekt för att generera pengar till Hungerprojektet inom områdena utbildning, hälsa och kultur. Det mest framträdande av dessa projekt var Young Art där unga konstnärer donerade sina verk till en auktion som genomfördes i samarbete med Bukowskis. Exempel på andra aktiviteter var att personer gjorde fundraisingar i samband med att de sprang marathon eller gjorde en svensk klassiker. Även breakfast clubs startades där unga entreprenörer bjöds in för att dela med sig av sina erfarenheter och framgångar. 

På så sätt utvecklades Young Investors till att bli en plattform för unga med brinnande engagemang som tillsammans ville finna innovativa lösningar på samhällsproblem samt ett attraktivt nätverk av unga entreprenörer. Exempel på ytterligare projekt som startades kommande år var Goda granar, där miljömässigt justa granar såldes till förmån för Hungerprojektet och Social After Works tillsammans med Entreprenörskyrkan.

2012 började insikten gå upp för medlemmarna att även om föreningen hette Young Investors så blev de obönhörligen äldre; många av medlemmarna började närma sig 30. Ambitionen att vara en ungdomsdriven organisation fanns dock kvar. De funderade därför på hur de kunde fortsätta att föryngra sig.

YOUNG INVESTORS BLIR RWD

Lösningen blev att Young Investors döptes om till Raoul Wallenberg Differencemakers (RWD) för att bli ett aktivt alumninätverk för de som gått RWAs ledarskapsutbildningar och andra som ville bidra till innovativa lösningar på samhällsproblem.

I och med förändringen och namnbytet till Raoul Wallenberg Differencemakers ökade antalet medlemmar kraftigt. Verksamheten ändrades också något som ett resultat av den nya medlemsbasen. Med åren bedrevs färre social entreprenörskapsprojekt och mer fokus lades på ledarskap, inspiration och nätverkande. De redan populära Breakfast clubs fortsatte att utvecklas. I tillägg till dem startades också månadscoachningar tillsammans med Selfleaders och World Values Initiative. Dessutom ordnades alumniträffar varje år.