Hoppa till innehåll

Överlämning

Nu är det dags för den nya styrelsen att ta över arbetet, men först måste de lära sig hur allt fungerar. Överlämningen är när den gamla styrelsen lämnar över sina arbetsuppgifter och förklarar hur allt fungerar för den nya styrelsen. Det kan till exempel vara bra att ha ett styrelsemöte med både den avgående (gamla) styrelsen och den nya där ni förklarar hur ni brukar göra och berättar om viktiga saker att känna till. 

Checklista för ny styrelse: Se till att lösa alla saker på denna lista inom er första månad på posten:

 • Bankrättigheter och pengar: Om ni har ett föreningskonto måste ni meddela banken om styrelsen har bytts ut och föra över rättigheterna till den i den nya styrelsen som ska ha dem. Om ni har ett privatkonto som föreningskonto så ska ni se till att pengarna är kvar hos någon som sitter i styrelsen, så om personen som har haft pengarna avgår behöver ni föra över dem till någon ny. 
 • Firmatecknarrättigheter: Fatta nytt beslut om vilka som ska ha firmatecknarrättigheter om de tidigare firmatecknarna har avgått från styrelsen eller om någon ny ska få rättigheterna. 
 • Utvärdera årsmötet – vad gick bra? Vad kan ni förbättra till nästa gång?
 • Se till att årsmötesprotokollet är signerat
 • Gå igenom besluten från årsmötet och kolla om det är något ni behöver göra. Ex. Uppdatera stadgan 
 • Gå igenom verksamhetsplanen och planera upp vad ni ska göra under nästa år 
 • Kolla så att alla i den nya styrelsen är medlemmar 
 • Presentera er på sociala medier / Kontakta era nya medlemmar och berätta vilka ni är
 • Lägg till alla nya i styrelsen på Drive, i maillistor, Facebookgrupper och andra sätt som ni delar information
 • Skicka in alla dokument till info@differencemakers.se
  • Inskannad kopia av årsmötesprotokollet
  • Kopia av stadgan (om ni har uppdaterat den)
  • Namn, post i styrelsen, telefonnummer och e-post på alla styrelseledamöter