Hoppa till innehåll

ÅRSMÖTESGUIDE

VAD ÄR ETT ÅRSMÖTE?

Årsmötet är vad man brukar kalla “föreningens högsta beslutande organ”. Här får alla medlemmar chansen att säga sitt om vad de tycker om vad styrelsen gjort under året som gått och vad de tycker ska hända i framtiden. Om man vill göra ändringar i hur föreningen funkar så är det på årsmötet medlemmarna kan ändra stadgan och det är också på årsmötet som medlemmarna bestämmer vem som ska sitta i styrelsen, vara valberedning och revision för nästa år. 

NÄR SKA VI HA ÅRSMÖTE?

De flesta föreningar har årsmöte i början av året, men det finns undantag. Kolla i er stadga vad som gäller för er! I Differencemakers standardstadga ska årsmötet hållas någon gång mellan 1:e januari och 31:e mars varje år.  Vilket datum däremellan får ni välja själva. 

Tips: Bestäm datum några månader innan, det är en del småsaker som ska planeras inför ett årsmöte och framförhållning är alltid bra. 

PLANERA ÅRSMÖTET

Här hittar ni en guide med en checklista på allt ni behöver förbereda inför årsmötet:


MALLAR

Fler mallar kommer att publiceras inom kort!

Efter årsmötet

Att se till att allt efter årsmötet går till på rätt sätt är lika viktigt som att förbereda allt innan! 

 • Dokumentationen: Efter årsmötet är det viktigt att ni skriver ut och skriver under årsmötesprotokollet. Vanligtvis är det justerare och mötessekretaren som skriver under protokollen. 
  •  Spara det underskrivna protokollet på ett säkert ställe, gärna tillsammans med andra viktiga dokument som föreningen har. 
  • Ta kort på /eller skanna in protokollet och ladda upp på er Google Drive. 
  • Skicka bilden på det underskrivna protokollet till info@differencemakers.se
  • Om ni har ett bankkonto så kommer banken också vilja ha kopior på era protokoll och information om ni har valt nya firmatecknare.
 • Överlämning: När det kommer nya personer till styrelsen, valberedning och revisionen så är det viktigt att ni som lämnar organisationen lämnar över allt ni kan ordentligt. Om ni klickar på knappen nedan hittar ni information om hur ni gör en bra överlämning. 
 • Välj nya firmatecknare: Om det väljs ny ordförande och eller ekonomiansvarig så kan ni behöva uppdatera firmatecknarrättigheterna. Glöm inte att också anmäla det till banken och skatteverket! 
 • Boka in nästa styrelsemöte: Passa på när alla är samlade att boka in nästa styrelsemöte med den nya styrelsen redan nu. Uppmana valberedningen och revisorerna att göra samma sak, så att ni kommer igång med arbetet direkt igen!